Clock Blog

Radio: Blodprovet visar om du är morgon - eller kvällsmänniska

Hur mycket är egentligen din inre klocka? Det kan du kanske snart ta reda på med hjälp av ett enkelt blodprov, enligt ny forskning. Blodprovet kan nämligen belysa sambandet mellan störd dygnsrytm och många sjukdomar. | -> Read more

Inre klockor styr nästintill alla processer i kroppen för att vi ska fungera så optimalt som möjligt över dygnets alla timmar.

Men om våra inre klockor är ur fas kan det öka risken för flera olika sjukdomar.

Nu har amerikanska forskare tagit fram ett slags gentest, där man med hjälp av aktiviteten hos ett antal gener kan beräkna vilken tid patientens inre klocka är inställd på, med en felmarginal på under två timmar.

Genom att noggrant mäta hur våra inre klockor står hoppas forskarna kunna förstå mer om sjukdomars förhållande till dygnsrytmen och om hur medicin vid rätt klockslag kan ge mycket bättre effekt.

-> Lyssna

Tags: ,

Article links

  • research gate
Copyright © 2024 www.gabriella-lundkvist.com All rights reserved. Contact | Login